Nogle gange kan det godt gå galt for windows med opdatering af passwords, konti mv. Hvis du f.eks, skifter mellem en del forskellige logins til Office 365 eller andre services der bruger certifikater, har din maskine lige pludselig en del certifikater downloadet. Det sker at jeg har været ude for at disse certifikater bliver blandet sammen i cache og selvom du er logget ind som X så får du vist oplysningerne for Y. For at få ryddet ud i mængden af certifikater og starte forfra kan du med fordel gøre følgende:

Slet alle lokale certifikater:

  1. Klik på start og skriv cmd
  2. Skriv denne kommando: cacls "%appdata%MicrosoftCryptoRSA" /t /e /c /g "%username%":F