Funktionen til at beregne forskellen mellem to datoer i et beregnet kolonne, uden at medtage weekends.
=(DATEDIF([Start Date];[End Date];"D"))-INT(DATEDIF([Start Date];[End Date];"D")/7)*2-IF((WEEKDAY([End Date])-WEEKDAY([Start Date]))<0;2;0)+1